Love Shack

Tác giả: The B
IF
YA SEE A FADED SIGN
AT THE SIDE OF THE ROAD
THAT SAYS
FIFTEEN MILES TO THE
LOVE SHACK
LOVE SHACK YEAH YEAH
I'M HEADIN' DOWN
THE ATLANTA HIGHWAY
LOOKIN' FOR THE LOVE
GETAWAY
HEADED
FOR THE LOVE GETAWAY
I GOT ME A CAR
IT'S AS BIG AS A WHALE
LOVE GETAWAY
AND WE'RE
HEADIN' ON DOWN
TO THE LOVE SHACK
LOVE GETAWAY
I GOT ME A CHRYSLER
LOVE GETAWAY
IT SEATS
ABOUT TWENTY
SO HURRY UP
AND BRING YOUR
JUKEBOX MONEY
THE LOVE SHACK
IS A LITTLE OLD PLACE
WHERE
WE CAN GET TOGETHER
LOVE SHACK BABY
A-LOVE SHACK BABY
LOVE SHACK
BABY LOVE SHACK
LOVE SHACK
BABY LOVE SHACK
LOVE SHACK
LOVE BABY
BABY LOVE SHACK
THAT'S WHERE IT'S AT
LOVE SHACK
LOVE BABY
BABY LOVE SHACK
THAT'S WHERE IT'S AT
SIGN SAYS
WOO
STAY AWAY FOOLS 'CAUSE LOVE RULES
AT THE LOVE SHACK
WELL IT'S SET
WAY BACK
IN THE MIDDLE
OF A FIELD
JUST A FUNKY
OLD SHACK
AND I GOTTA
GET BACK
GLITTER ON
THE MATTRESS
GLITTER ON
THE HIGHWAY
GLITTER ON
THE FRONT PORCH
GLITTER ON
THE HIGHWAY
THE LOVE SHACK
IS A LITTLE OLD PLACE
WHERE
WE CAN GET TOGETHER
LOVE SHACK BABY
LOVE SHACK BABY
LOVE SHACK
THAT'S WHERE IT'S AT
LOVE SHACK
THAT'S WHERE IT'S AT
HUGGIN' AND A-KISSIN'
DANCIN' AND A-LOVIN'
WEARIN' NEXT TO NOTHIN' 'CAUSE IT'S HOT AS
AN OVEN
THE WHOLE SHACK
SHIMMIES
YEAH THE WHOLE SHACK
SHIMMIES
THE WHOLE SHACK
SHIMMIES
WHEN EVERYBODY'S
MOVIN' AROUND AND
AROUND AND AROUND
AND AROUND
EVERYBODY'S MOVIN'
EVERYBODY'S
GROOVIN' BABY
FOLKS LININ' UP
OUTSIDE JUST TO
GET DOWN
EVERYBODY'S MOVIN'
EVERYBODY'S
GROOVIN' BABY
FUNKY LITTLE SHACK
FUNKY LITTLE SHACK
HOP IN MY CHRYSLER
IT'S AS BIG AS A WHALE
AND IT'S ABOUT TO SET
SAIL
I GOT ME A CAR
IT SEATS
ABOUT TWENTY
SO COME ON
AND BRING YOUR
JUKEBOX MONEY
THE LOVE SHACK
IS A LITTLE OLD PLACE
WHERE
WE CAN GET TOGETHER
LOVE SHACK BABY
A-LOVE SHACK BABY
LOVE SHACK
BABY LOVE SHACK
LOVE SHACK
BABY LOVE SHACK
LOVE SHACK
LOVE BABY
BABY LOVE SHACK
THAT'S WHERE IT'S AT
YEAH
LOVE SHACK
LOVE BABY
BABY LOVE SHACK
THAT'S WHERE IT'S AT
BANG BANG BANG
ON THE DOOR BABY
KNOCK A LITTLE
LOUDER BABY
BANG BANG BANG
ON THE DOOR BABY
I CAN'T HEAR YOU
BANG BANG BANG
ON THE DOOR BABY
KNOCK A LITTLE
LOUDER SUGAR
BANG BANG BANG
ON THE DOOR BABY
I CAN'T HEAR YOU
BANG BANG BANG
ON THE DOOR BABY
KNOCK A LITTLE LOUDER
BANG BANG BANG
ON THE DOOR BABY
BANG BANG
ON THE DOOR BABY
BANG BANG
ON THE DOOR
BANG BANG
ON THE DOOR BABY
BANG BANG
YOU'RE WHAT
TIN ROOF
RUSTED
LOVE SHACK
BABY LOVE SHACK
LOVE SHACK
LOVE BABY
BABY LOVE SHACK
THAT'S WHERE IT'S AT
YEAH
LOVE SHACK
LOVE BABY
BABY LOVE SHACK
THAT'S WHERE IT'S AT
LOVE SHACK
HUGGIN' AND A-KISSIN'
BABY LOVE SHACK
DANCIN' AND A-LOVIN'
AT THE LOVE SHACK
  • Nghe nhạc


Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 2114 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4