Đường Cày Đảm Đang

Tác giả: An Chung

Ca sỹ thể hiện: Trần Hồng Nhung; Phạm Phương Thảo; Chưa Biết

Từ ngày anh đi việc đồng em giỏi giang. Ruộng cấy chăng dây cây lúa thẳng hàng. Đào đắp mương dẫn nước quanh làng. Tiếng hát ba đảm đang (ư). Ở làng quê ta, cày bừa giờ gái thay trai. Từng luống cao đồng trũng ruộng.

Hát Từ Xóm Biển Cà Mau

Tác giả: An Chung

Ca sỹ thể hiện: Chưa Biết

Mênh mông xanh điệp trùng xanh xanh. Trời nước một vùng đước bạt ngàn xanh. Say đắm biển quê mình. Ơi quê hương! ơi Cà Mau! Mây trời sông nước một khúc dân ca. Hay một con sông nhỏ cũng anh hùng. Quê hương ta màu xanh.

Tôi Người Lái Xe

Tác giả: An Chung

Ca sỹ thể hiện: Hải Đăng

Xe tôi băng qua muôn núi, ngàn sông, khắp nới nhân dân đêm ngày ngóng. Trông lửa nhiệt tình cháy trong tim ta, ngàn vạn đèo lái xe băng qua, ánh. Sáng niềm tin như ánh sao soi đường xa tôi! Người lái xe, những đêm. Trăng.

Trăng Sáng Đôi Miền

Tác giả: An Chung

Ca sỹ thể hiện: Lan Anh; Chưa Biết; Lê Dung

Trăng lên lùa cành tre gió thổi sáo diều. Trăng soi cảnh miền quê lúa ngả mượt đồng. Xa xa từ đầu thôn gió vẳng tiếng ru hời. Tương lai tựa vầng trăng bé ngủ ngon à ơi. Quê hương từ độ trăng sáng cảnh tập đoàn. Vui no từ.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ An Chung