Man On The Corner

Tác giả: Chưa Biết
SEE THE LONELY MAN
THERE ON THE CORNER
WHAT HE'S WAITIN' FOR
I DON'T KNOW
BUT HE WAITS
EVERY DAY NOW
HE'S JUST WAITING FOR
SOMETHING TO SHOW
AND NOBODY KNOWS HIM
AND NOBODY CARES 'CAUSE THERE'S NO
HIDIN' PLACE
THERE'S NO HIDIN' PLACE
FOR YOU
LOOKING EVERYWHERE
AT NO ONE
HE SEES EVERYTHING
AND NOTHING AT ALL OH
WHEN HE SHOUTS
NOBODY LISTENS
WHERE HE LEADS
NO ONE WILL GO OH
HE'S A LONELY MAN
THERE ON THE CORNER
WHAT HE'S WAITIN' FOR
I DON'T KNOW
BUT HE WAITS
EVERY DAY NOW
AND HE'S JUST
WAITIN' FOR
SOMETHING TO SHOW OH
AND NOBODY KNOWS HIM
AND NOBODY CARES 'CAUSE THERE'S NO
HIDIN' PLACE
THERE'S NO HIDIN' PLACE
FOR YOU AND ME
ARE WE JUST LIKE
ALL THE REST
WE'RE LOOKIN' TOO HARD
FOR SOMETHING HE'S GOT
OR MOVIN' TOO
FAST TO REST
A-LIKE A MONKEY
ON YOUR BACK
YOU NEED IT
BUT DO YOU
LOVE IT ENOUGH
TO LEAVE IT
AH JUST LIKE
THE LONELY MAN
THERE ON THE CORNER
WHAT HE'S WAITIN' FOR
I DON'T KNOW OH
BUT HE WAITS
EVERY DAY NOW
HE'S JUST WAITIN' FOR
THAT SOMETHING
TO SHOW OH
HOO THE LONELY MAN
THERE ON THE CORNER
WHAT HE'S WAITIN' FOR
I DON'T KNOW
BUT HE'S THERE
EVERY DAY NOW
AND HE'S JUST WAITIN'
FOR SOMETHING
TO SHOW OH
HOO THE LONELY MAN
THERE ON THE CORNER
WHAT HE'S WAITIN' FOR
I DON'T KNOW
A-BUT HE WAITS
EVERY DAY NOW
HE'S JUST WAITIN' FOR
THAT SOMETHING
TO SHOW
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 737 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4