Old Woman Who Swallow A Fly

Tác giả: Chưa Biết
There was an old woman who swallowed
a fly and I don't know why she swallowed a fly
Perhaps she'll die
There was an old woman who swallowed
a spider who wiggled and jiggled and tickled inside her
She swallow the spider to swallow
the fly and I don't know why she swallowed the fly
Perhaps she'll die
There was an old woman who swallowed
a bird now how absurd to swallow
a bird she swallowed the bird to swallowed
the spider who wiggled and jiggled
and tickled inside her
She swallow the spider to catch the fly
and I don't know why she swallow the fly
Perhaps she'll die
There was an old lady who swallowed
a cat imagine that she swallowed
a cat she swallowed the cat to swallow
a bird she swallowed the bird to swallowed
the spider who wiggled and jiggled and tickled inside her
She swallow the spider to catch the fly
and I don't know why she swallow the fly
Perhaps she'll die
There was an old lady who swallowed
a dog oh what a hog to swallowed
a dog she swallowed the dog to swallow
the cat she swallowed the cat to swallow
a bird she swallowed the bird to swallowed
the spider who wiggled and jiggled and tickled inside her
She swallow the spider to catch the fly
and I don't know why she swallow the fly
Perhaps she'll die.
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Người sửa: Black Sea
Bài này đã được xem 1159 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4