On The Road Again

Tác giả: Chưa Biết
WELL I'M SO
TIRED OF CRYIN'
BUT I'M OUT
ON THE ROAD AGAIN
I'M ON THE ROAD AGAIN
WELL I'M SO
TIRED OF CRYIN'
BUT I'M OUT
ON THE ROAD AGAIN
I'M ON THE ROAD AGAIN
I AIN'T GOT
NO WOMAN
JUST TO CALL
MY SPECIAL FRIEND
YOU KNOW
THE FIRST TIME
I TRAVELED
OUT
IN THE RAIN AND SNOW
IN THE RAIN AND SNOW
YOU KNOW
THE FIRST TIME
I TRAVELED
OUT
IN THE RAIN AND SNOW
IN THE RAIN AND SNOW
I DIDN'T HAVE
NO FARE-O
NOT EVEN
NO PLACE TO GO
AND MY DEAR MOTHER
LEFT ME
WHEN
I WAS QUITE YOUNG
WHEN I WAS
QUITE YOUNG
AND MY DEAR MOTHER
LEFT ME
WHEN
I WAS QUITE YOUNG
WHEN I WAS
QUITE YOUNG
SHE SAID
LORD HAVE MERCY
ON MY
WICKED SON
TAKE A HINT
FROM YOUR MAMA
PLEASE
DON'T YOU CRY NO MORE
DON'T YOU CRY NO MORE
TAKE A HINT
FROM YOUR MAMA
PLEASE
DON'T YOU CRY NO MORE
DON'T YOU CRY NO MORE 'CAUSE IT'S SOON
ONE MORNIN'
DOWN THE ROAD
I'M GOIN'
BUT I AIN'T
GOIN' DOWN THAT
LONG OLD
LONESOME ROAD
ALL BY MYSELF
BUT I AIN'T
GOIN' DOWN THAT
LONG OLD
LONESOME ROAD
ALL BY MYSELF
I CAN'T
CARRY YOU BABY
GONNA CARRY
SOMEBODY ELSE
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 1137 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4