Personal Jesus

Tác giả: Chưa Biết
REACH OUT TOUCH FAITH
YOUR OWN
PERSONAL JESUS
SOMEONE TO
HEAR YOUR PRAYERS
SOMEONE WHO CARES
YOUR OWN
PERSONAL JESUS
SOMEONE TO
HEAR YOUR PRAYERS
SOMEONE WHO'S THERE
FEELING UNKNOWN AND
YOU'RE ALL ALONE
FLESH AND BONE
BY THE TELEPHONE
LIFT UP THE RECEIVER
I'LL MAKE YOU A BELIEVER
TAKE SECOND BEST
PUT ME TO THE TEST
THINGS ON YOUR CHEST
YOU NEED TO CONFESS
I WILL DELIVER YOU KNOW
I'M A FORGIVER
REACH OUT TOUCH FAITH
REACH OUT TOUCH FAITH
YOUR OWN
PERSONAL JESUS
SOMEONE TO
HEAR YOUR PRAYERS
SOMEONE WHO CARES
YOUR OWN
PERSONAL JESUS
SOMEONE TO
HEAR YOUR PRAYERS
SOMEONE WHO'S THERE
FEELING UNKNOWN AND
YOU'RE ALL ALONE
FLESH AND BONE
BY THE TELEPHONE
LIFT UP THE RECEIVER
I'LL MAKE YOU A BELIEVER
I WILL DELIVER YOU KNOW
I'M A FORGIVER
REACH OUT TOUCH
YOUR OWN
PERSONAL JESUS
REACH OUT TOUCH FAITH
REACH OUT TOUCH FAITH
REACH OUT TOUCH FAITH
REACH OUT TOUCH FAITH
HEY
REACH OUT TOUCH FAITH
REACH OUT
REACH OUT TOUCH FAITH
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 811 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4