Put A Little Love In Your Heart

Tác giả: Chưa Biết
THINK OF YOUR FELLOW MAN
LEND HIM A HELPING HAND
PUT A LITTLE LOVE IN YOUR HEART
YOU SEE IT'S GETTING LATE
OH PLEASE DON'T HESITATE
PUT A LITTLE LOVE IN YOUR HEART
AND THE WORLD WILL BE A BETTER PLACE
AND THE WORLD WILL BE A BETTER PLACE
FOR YOU AND ME
YOU JUST WAIT AND SEE
ANOTHER DAY GOES BY
AND STILL THE CHILDREN CRY
PUT A LITTLE LOVE IN YOUR HEART
YOU WANT THE WORLD TO KNOW
WE WON'T LET HATRED GROW
PUT A LITTLE LOVE IN YOUR HEART
AND THE WORLD WILL BE A BETTER PLACE
AND THE WORLD WILL BE A BETTER PLACE
FOR YOU AND ME
JUST WAIT AND SEE
WAIT AND SEE
TAKE A GOOD LOOK AROUND
AND IF YOU'RE LOOKING DOWN
PUT A LITTLE LOVE IN YOUR HEART
I HOPE WHEN YOU DECIDE
KINDNESS WILL BE YOUR GUIDE
PUT A LITTLE LOVE IN YOUR HEART
AND THE WORLD WILL BE A BETTER PLACE
AND THE WORLD WILL BE A BETTER PLACE
FOR YOU AND ME
YOU JUST WAIT AND SEE
PUT A LITTLE LOVE IN YOUR HEART
PUT A LITTLE LOVE IN YOUR HEART
PUT A LITTLE LOVE IN YOUR HEART
PUT A LITTLE LOVE IN YOUR HEART
PUT A LITTLE LOVE IN YOUR HEART
PUT A LITTLE LOVE IN YOUR HEART
PUT A LITTLE LOVE IN YOUR HEART
PUT A LITTLE LOVE IN YOUR HEART
PUT A LITTLE LOVE IN YOUR HEART
PUT A LITTLE LOVE IN YOUR HEART
PUT A LITTLE LOVE IN YOUR HEART
PUT A LITTLE LOVE IN YOUR HEART
PUT A LITTLE LOVE IN YOUR HEART
PUT A LITTLE LOVE IN YOUR HEART
PUT A LITTLE LOVE IN YOUR HEART
PUT A LITTLE LOVE IN YOUR HEART
PUT A LITTLE LOVE IN YOUR HEART
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 2819 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4