Puttin' On The Ritz

Tác giả: Chưa Biết
IF YOU'RE BLUE AND
YOU DON'T KNOW
WHERE TO GO TO
WHY DON'T YOU GO
WHERE FASHION SITS
PUTTIN' ON THE RITZ
DIFFERENT TYPES
WHO WEAR A DAY COAT
PANTS WITH STRIPES
AND CUTAWAY COAT
PERFECT FITS
PUTTIN' ON THE RITZ
DRESSED UP LIKE
A MILLION-DOLLAR
TROOPER
TRYIN' HARD
TO LOOK LIKE
GARY COOPER
COME LET'S MIX
WHERE ROCKEFELLERS
WALK WITH STICKS
OR UMBRELLAS
IN THEIR MITTS
PUTTIN' ON THE RITZ
HAVE YOU SEEN
THE WELL-TO-DO
UP AND DOWN
PARK AVENUE
ON THAT FAMOUS
THOROUGHFARE
WITH THEIR NOSES
IN THE AIR
HIGH HATS
AND ARROW COLLARS
WHITE SPATS
AND LOTS OF DOLLARS
SPENDING EVERY DIME
FOR A WONDERFUL TIME
IF YOU'RE BLUE AND
YOU DON'T KNOW
WHERE TO GO TO
WHY DON'T YOU GO
WHERE FASHION SITS
PUTTIN' ON THE RITZ
DIFFERENT TYPES
WHO WEAR A DAY COAT
PANTS WITH STRIPES
AND CUTAWAY COAT
PERFECT FITS
PUTTIN' ON THE RITZ
DRESSED UP LIKE
A MILLION-DOLLAR
TROOPER
TRYIN' HARD
TO LOOK LIKE
GARY COOPER
COME LET'S MIX
WHERE ROCKEFELLERS
WALK WITH STICKS
OR UMBRELLAS
IN THEIR MITTS
PUTTIN' ON THE RITZ
DRESSED UP LIKE
A MILLION-DOLLAR
TROOPER
TRYIN' HARD
TO LOOK LIKE
GARY COOPER
IF YOU'RE BLUE AND
YOU DON'T KNOW
WHERE TO GO TO
WHY DON'T YOU GO
WHERE FASHION SITS
PUTTIN' ON THE RITZ
PUTTIN' ON THE RITZ
PUTTIN' ON THE RITZ
PUTTIN' ON THE RITZ
MOVE
I WANT YA TO
MOVE
GOTTA DANCE
GOTTA
DANCE
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 743 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4