Liên Khúc Nhạc Chế

Tác giả: Nhạc Chế Lời

Ca sỹ thể hiện: Nhạc Vui

.. Sống trên đời này, thằng giàu sang mới chơi hàng trắng! Một tép lên mây, hai tép lên trời, một tép nữa đi luôn! Mai kia hết tiền, trở lại cơn ghiền, đời nó đen thui! Nào ai biết trước, số phận xì ke ông Trời không.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Nhạc Chế Lời