Màu Mưa Huế

Tác giả: Nhạc Đoàn Lan Hương, thơ Nguyễn Văn Phương

Ca sỹ thể hiện: Lê Kim Nhung

Anh đưa em về cơn mưa đầu hạ. Mưa đỏ bên đường hay bóng phượng soi. Tóc em ướt mềm như từng ngọn lá. Chiếc nón bài thơ em để nơi mô? Chiếc nón bài thơ em để nơi mô? Anh đưa em về ngang qua dòng Hương. Mưa đen trên trời,

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Văn Phương (thơ)