Say You Will

Tác giả: David Liang
Say you will
Say you will be mine
I just keep missing you tonight
I feel so unsure
I feel so alone
I just don't dare to open my eyes
Into deep going into deep
Just can't get you out of my mind
Baby no matter just how hard
I try
I don't want to be alone tonight
Won't you be my guiding light
Lead the way to be by your side
Won't you be my star tonight
I need more than a neon light
Into deep going into deep
Just can't get you out of my life
Baby no matter just how hard
I try
I don't want to be alone tonight

Say you will
Say you will be mine
I just keep missing you tonight
I feel so unsure
I feel so alone
I just don't dare to open my eyes
Into deep going into deep
Just can't get you out of my mind
Baby no matter just how hard
I try
I don't want to be alone tonight
Won't you be my guiding light
Lead the way to be by your side
Won't you be my star tonight
I need more than a neon light
Into deep going into deep
Just can't get you out of my mind
Baby no matter just how hard
I try
I don't want to be alone tonight
Baby no matter just how hard
I try
I don't want to be alone tonight
Baby no matter just how hard
I try
I don't want to be alone tonight
Baby no matter just how hard
I try
I don't want to be alone tonight
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 43168 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4