Sexy Back

Tác giả: Chưa Biết
I'm bringing sexy back
Them other boys donno know how to act
I think your special what's behind your back
So turn around and ill pick up the slack.
Take 'em to the bridge
Dirty babe
You see these shackles
Baby I'm your slave
I'll let you whip me if I misbehave
It's just that no one makes me feel this way
Take 'em to the chorus
Come here girl
Go ahead, be gone with it
Come to the back
Go ahead, be gone with it
VIP
Go ahead, be gone with it
Drinks on me
Go ahead, be gone with it
Let me see what you're twerkin with
Go ahead, be gone with it
Look at those hips
Go ahead, be gone with it
You make me smile
Go ahead, be gone with it
Go ahead child
Go ahead, be gone with it
And get your sexy on
Go ahead, be gone with it
Get yo' sexy on
Get yo' sexy on
Get yo' sexy on
Get yo' sexy on
Get yo' sexy on
Get yo' sexy on
Get yo' sexy on
I'm bringing sexy back
Them mother f*kers don't know how to act
Come let me make up for the things you lack
Cause your burning up
I gotta get it fast
Take 'em to the bridge
Dirty babe
You see these shackles
Baby I'm your slave
I'll let you whip me if I misbehave
It's just that no one makes me feel this way
Take 'em to the chorus
Come here girl
Go ahead, be gone with it
Come to the back
Go ahead, be gone with it
VIP
Go ahead, be gone with it
Drinks on me
Go ahead, be gone with it
Let me see what you're twerkin with
Go ahead, be gone with it
Look at those hips
Go ahead, be gone with it
You make me smile
Go ahead, be gone with it
Go ahead child
Go ahead, be gone with it
And get your sexy on
Go ahead, be gone with it
Get yo' sexy on
Get yo' sexy on
Get yo' sexy on
Get yo' sexy on
Get yo' sexy on
Get yo' sexy on
Get yo' sexy on
I'm bringing sexy back
You mother f*kers watch how I attack
If that's your girl you better watch your back
Cause she'll burn it up for me and that's a fact
Take 'em to the chorus
Come here girl
Go ahead, be gone with it
Come to the back
Go ahead, be gone with it
VIP
Go ahead, be gone with it
Drinks on me
Go ahead, be gone with it
Let me see what you're twerkin with
Go ahead, be gone with it
Look at those hips
Go ahead, be gone with it
You make me smile
Go ahead, be gone with it
Go ahead child
Go ahead, be gone with it
And get your sexy on
Go ahead, be gone with it
Get yo' sexy on
Get yo' sexy on
Get yo' sexy on
Get yo' sexy on
Get yo' sexy on
Get yo' sexy on
Get yo' sexy on
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 1535 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4