She Loves You

Tác giả: Beatles
She loves you yeh yeh yeh
She loves you yeh yeh yeh
She loves you yeh yeh yeh
You think you've lost your love
Well I saw her yesterday yi yah
It's you she's thinking of
And she told me what to say yi yah
She says she loves you and you know that can't be bad
Yes she loves you and you know you should be glad
She said you hurt her so
She almost lost her mind
But now she says she knows
You're not the hurting kind
She said she loves you and you know that can't be bad
Yes she loves you and you know you should be glad
She loves you yeh yeh yeh
She loves you yeh yeh yeh
And with a love like that
You know you should be glad
You know it's up to you
And I think it's only fair
Pride can hurt you too
Apologize to her
Because she loves you and you know that can't be bad
Yes she loves you and you know you should be glad
She loves you yeh yeh yeh
She loves you yeh yeh yeh with a love like that
You know you should be glad
With a love like that you know you should be glad
With a love like that you know you should be glad
Yeh yeh yeh yeh yeh yeh yeh yeh yeh
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 1146 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4