She's Not There

Tác giả: World Disco
Well no one told me about her
The way she lied
Well no one told me about her
How many people cried
But it's too late to say you're sorry
How would I know why should I care?
Please don't bother trying to find her
She's not there
Well let me tell you 'bout the way she looked
The way she acted and the color of her hair
Her voice was soft and cool her eyes were clear and bright
But she's not there
Well no one told me about her
What could I do?
Well no one told me about her
Though they all knew
But it's too late to say you're sorry
How would I know why should I care?
Please don't bother trying to find her
She's not there
Well let me tell you about the way she looked
The way she acted and the color of her hair
Her voice was soft and cool her eyes were clear and bright
But she's not there

But it's too late to say you're sorry
How would I know why should I care?
Please don't bother trying to find her
She's not there
Well let me tell you about the way she looked
The way she acts and the color of her hair
Her voice was soft and cool her eyes were clear and bright
But she's not there
  • Nghe nhạc

Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 1958 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4