She's So Lovely

Tác giả: Chưa Biết
I love the way she fills her clothes.
She looks just like them girls in vogue.
I love the way she plays it cool.
I think that she is beautiful.
She's so lovely
She's so lovely
She's so lovely
She's so lovely
She's so lovely
She's so lovely
She's so lovely
Your funny, your yummy
I think your daddy makes a lot of money
It;s easy to tease me
She never ever looked that pleased to see me
I don't know
I don't know
I don't know
How we'll make it through this.
I don't know
I don't know
I don't know
How we'll make it through this.
I don't know
I don't know
I don't know
How we'll make it through this.
I don't know
I don't know
I don't know
I love the way she bites her lip
I love the way she shakes them hips.
I love the way she makes me drool.
I think that she is beautiful.
She's so lovely
She's so lovely
She's so lovely
She's so lovely
She's so lovely
She's so lovely
She's so lovely
Your funny, your yummy
I think your daddy makes a lot of money
It's easy to tease me
She never ever looked that pleased to see me
I don't know
I don't know
I don't know
How we'll make it through this.
I don't know
I don't know
I don't know
How we'll make it through this.
I don't know
I don't know
I don't know
How we'll make it through this.
I don't know
I don't know
I don't know
I think that you are lovely
I think that you are lovely
I think that you are lovely
I think that you are lovely
I think that you are lovely
I think that you are lovely
I think that you are lovely
I think that you are beautiful
She's so lovely
She's so lovely
She's so lovely
She's so lovely
She's so lovely
She's so lovely
She's so lovely
I don't know
I don't know
I don't know
How we'll make it through this
I don't know
I don't know
I don't know
How we'll make it through this
I don't know
I don't know
I don't know
How we'll make it through this
I don't know
I don't know
I don't know
How we'll make it through this
I don't know
I don't know
I don't know
How we'll make it through this
I don't know
I don't know
I don't know
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 779 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4