Shout

Tác giả: Chưa Biết
Shout shout let it all out
These are the things
I can do without
C'mon
I'm talking to you c'mon
Shout shout let it all out
These are the things
I can do without
C'mon
I'm talking to you c'mon
In violent times
You shouldn't have to sell your soul
In black and white they really really ought to know
Those one track minds
They took you for a working boy
Kiss them goodbye
You shouldn't have to jump for joy
You shouldn't have to
Shout shout let it all out
These are the things
I can do without
C'mon
I'm talking to you c'mon
They gave you life
And in return you gave them hell
As cold as ice
I hope we live to tell the tale
I hope we live to
Shout shout let it all out
These are the things
I can do without
C'mon
I'm talking to you c'mon
Shout shout let it all out
These are the things
I can do without
C'mon
I'm talking to you c'mon
Shout shout let it all out
These are the things
I can do without
C'mon
I'm talking to you c'mon
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 932 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4