Simple Song

Tác giả: Chưa Biết
Wake up here i go
Cram it all down my throat
Stomach so full
That i wish i could choke
Seven am my heads my Already in a spin
Just as soon
I'm out that door bam
Hits me like a ton
Of those red bricks
Can't dig myself
Out of this highest ditch
This madness
I swear sometimes
I can't tell which way is up
Which way is down
It's all up in my face
Need to push it away
Some body push it away
So all that i can hear
Is a simple song
Sing along now
La, la, la, la
La, la, la, la
La, la, la, la
La, la, la, la
Mid day sun
Beatin' on the concrete
Burning up my feet
Too many cars on the street
The noise, the red, the green
It makes me wanna scream five o'clock knocks
Bumper on bumper on bumper
Horns honking nobodys
Looking but everybody's talking
It's another day on this highway
I swear sometimes
I can't tell which way is up
Which way is down its
All up in my face
I need to push it away
Somebody push it away
Cause all i wanna hear
It's a simple song sing along now
La, la, la, la
La, la, la, la
La, la, la, la
La, la, la, la sing along now sing along
What i'd give to turn it off
Make it stop make it stop
Gotta make it stop
So all that i can hear is a simple song sing along now la, la, la, la la, la, la, la la, la, la, la la, la, la, la la, la, la, la la, da, da, da la, da, da, la,la la, da, da, da

Bài hát tương tự

  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 1670 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4