Tiếng Thời Gian

Tác giả: Nhạc Lâm Tuyền, thơ Dạ Chung

Ca sỹ thể hiện: Julie; Duy Quang; Bích Hồng; Thái Thanh; Chưa Biết; Lệ Thu

Mưa rơi hiu hắt, ai sầu mùa đông. Không gian u ám sương mờ, mờ buông. Xa trong đêm vắng chuông buồn, buồn ngân. Mùa đông xưa rét mướt, bến sông, ngừng chân. Chờ ai trong tê tái, lắng nghe, chuông than. Thời gian.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Dạ Chung (thơ)