Cái Hẹn Đầu

Tác giả: Nhạc Nguyễn Quyết Thắng, thơ Đoàn Bằng Hữu

Trời mưa xin trời đừng mưa. Chắp tay tôi lạy trời chừa bọn tôi. Trời mưa xin trời đừng mưa. Bay đi mây vội vàng rơi sao đành. Cho tôi vầng nắng long lanh. Để tôi cái hẹn hò xanh gương trời. Chiều nay một buổi chiều.

Suốt Đời Lang Thang

Tác giả: Nhạc Nguyễn Quyết Thắng, thơ Đoàn Bằng Hữu

Em đi giữa phố che mưa. Mắt xanh nũng nịu gió đùa áo bay ơ.. ơ.. hờ. Tôi đi bước ngắn bước dài. Bước cao bước thấp bước hoài dưới mưa. Coi như lần trở lại này. Con chim xanh vỗ con chim xanh vỗ cánh bay lên trời. Bên.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Đoàn Bằng Hữu (thơ)