Tape Song

Tác giả: Chưa Biết
You've got to
You've got to
You've got to
You’ve got to
Tape ain't gonna fix it honey
It ain't gonna stick
Tape ain't gonna fix it honey
It ain't gonna stick to you
Six kinds of glue
Won't hold you
Won't hold you
Oh my oh, oh my
You've got to
You got to go steal ahead
You got to
You got to go steal ahead
You got to
You got to go steal ahead
You got to
You got to go steal ahead
Time ain't gonna cure you honey
Time don't give a shit.
Time ain't gonna cure you honey
Time's just gonna hit on you
I said time ain't gonna cure you honey
Time don't give a shit
Time ain't gonna cure you honey
Time's just gonna hit on you
You got to
You got to go steal ahead
You got to
You got to go steal ahead
You got to
You got to go steal ahead
You got to
You got to go steal ahead
Time ain't gonna cure you honey
Time don't give a shit.
Time ain't gonna cure you honey
Time's just gonna hit on you
I said, six kinds of blue
Won't hold you, won't hold you
Oh my oh, oh my you've got to
You've got to, you've got to
You got to go steal ahead
Go steal ahead
You got to
You got to go steal ahead
You got to
You got to go steal ahead
You got to
You got to go steal ahead
You got to
You got to go steal ahead
You got to
You got to go steal ahead
You got to
You got to go steal ahead
You got to
You got to go steal ahead
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 783 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4