Tarzan Boy

Tác giả: Chưa Biết
OH OH OH OH OH OH OH
OH OH OH OH OH
OH OH OH OH OH OH OH
OH OH OH OH OH
OH OH OH OH OH OH OH
OH OH OH OH OH
OH OH OH OH OH OH OH
OH OH OH OH OH
JUNGLE LIFE
I'M FAR AWAY
FROM NOWHERE
ON MY OWN
LIKE TARZAN'S BOY
HIDE-AND-SEEK
I PLAY ALONG WHILE
RUSHING 'CROSS
THE FOREST
MONKEY BUSINESS
ON A SUNNY
AFTERNOON
JUNGLE LIFE
I'M LIVING IN THE OPEN
NATIVE BEAT
THAT CARRIES ON
BURNING BRIGHT
A FIRE THAT BLOWS
THE SIGNAL TO THE SKY
I SIT HERE WONDERIN'
DOES THE MESSAGE
GET TO YOU
OH OH OH OH OH OH OH
OH OH OH OH OH
OH OH OH OH OH OH OH
OH OH OH OH OH
OH OH OH OH OH OH OH
OH OH OH OH OH
OH OH OH OH OH OH OH
OH OH OH OH OH
OH OH OH OH OH OH OH
OH OH OH OH OH
OH OH OH OH OH OH OH
OH OH OH OH OH
OH OH OH OH OH OH OH
OH OH OH OH OH
OH OH OH OH OH OH OH
OH OH OH OH OH
NIGHT TONIGHT
GIMME THE OTHER
GIMME THE OTHER
CHANCE TONIGHT
GIMME THE OTHER
GIMME THE OTHER
NIGHT TONIGHT
GIMME THE OTHER
GIMME THE OTHER
WORLD
OH OH OH OH OH OH OH
OH OH OH OH OH
OH OH OH OH OH OH OH
OH OH OH OH OH
OH OH OH OH OH OH OH
OH OH OH OH OH
OH OH OH OH OH OH OH
OH OH OH OH OH
JUNGLE LIFE
YOU'RE FAR AWAY
FROM NOTHING
IT'S ALRIGHT
YOU WON'T BE SOLD
TAKE A CHANCE
LEAVE EVERYTHING
BEHIND YOU
COME AND JOIN ME
WON'T BE SORRY
IT'S EASY TO SURVIVE
JUNGLE LIFE
WE'RE LIVIN'
IN THE OPEN
ALL ALONE
LIKE TARZAN'S BOY
HIDE-AND-SEEK
WE PLAY ALONE WHILE
RUSHING 'CROSS
THE FOREST
MONKEY BUSINESS
ON A SUNNY
AFTERNOON
NIGHT TONIGHT
GIMME THE OTHER
GIMME THE OTHER
CHANCE TONIGHT
GIMME THE OTHER
GIMME THE OTHER
NIGHT TONIGHT
GIMME THE OTHER
GIMME THE OTHER
WORLD
OH OH OH OH OH OH OH
OH OH OH OH OH
OH OH OH OH OH OH OH
OH OH OH OH OH
OH OH OH OH OH OH OH
OH OH OH OH OH
OH OH OH OH OH OH OH
OH OH OH OH OH
OH OH OH OH OH OH OH
OH OH OH OH OH
OH OH OH OH OH OH OH
OH OH OH OH OH
OH OH OH OH OH OH OH
OH OH OH OH OH
OH OH OH OH OH OH OH
OH OH OH OH OH
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 4025 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4