The First Noel

Tác giả: Brian McKnight
The first Noel, the angel did say
Was to certain poor shepherds in fields as they lay
In fields where they lay keeping their sheep
On a cold winter's night that was so deep
Noel Noel,
Noel, Noel
Born is the king of Israel
They looked up and saw a star
Shining in the east beyond them far
And to the earth it gave great light
And so it continued both day and night
Noel, Noel, Noel, Noel
Born is the king of Israel
The first Noel, the angel did say
Was to certain poor shepherds in fields as they lay
In fields where they lay keeping their sheep
On a cold winter's night that was so deep
Noel, Noel, Noel,
Noel Noel Noel
Born is the king of Israel
Noel, Noel,
Born is the king of Israel
Noel, Noel, Noel
Noel, Noel Noel
Born is the king of Israel
  • Nghe nhạc


Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 4149 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4