Tấm Thẻ Bài

Tác giả: Huyền Anh

Ca sỹ thể hiện: Thanh Thúy

Sau cuộc chiến này còn chi không anh? Còn chi không anh? Hay chỉ còn lại tấm thẻ bài. Đã mờ mờ mang tên anh. Giọt máu nào là của mẹ. Niềm tin nào? là của em. Ôi trên tấm thẻ bài này. Tấm thẻ bài này đã từng. Chuyên chở.