Walking On Sunshine

Tác giả: Chưa Biết
OW
MM YEAH
I USED TO THINK MAYBE
YOU LOVE ME
NOW BABY I'M SURE
AND I JUST CAN'T WAIT
TILL THE DAY WHEN
YOU KNOCK ON MY DOOR
NOW EVERY TIME I GO
FOR THE MAILBOX
I GOTTA HOLD
MYSELF DOWN
BECAUSE I JUST CAN'T
WAIT TILL YOU WRITE ME
YOU'RE COMIN' AROUND
NOW I'M WALKIN' ON
SUNSHINE WOH
I'M WALKIN' ON
SUNSHINE WOH
I'M WALKIN' ON
SUNSHINE WOH
AND DON'T IT FEEL GOOD
HEY ALRIGHT NOW
AND DON'T IT FEEL GOOD
HEY YEAH
I USED TO THINK
MAYBE YOU LOVED ME
NOW I KNOW
THAT IT'S TRUE
AND I DON'T WANNA
SPEND MY WHOLE LIFE
JUST A-WAITIN' FOR YOU
NOW I DON'T WANT YOU
BACK FOR THE WEEKEND
NOT BACK FOR A DAY
A-NO NO NO
I SAID BABY I JUST WANT
YOU BACK AND I WANT
YOU TO STAY OH YEAH
I'M WALKIN' ON
SUNSHINE WOH
I'M WALKIN' ON
SUNSHINE WOH
I'M WALKIN' ON
SUNSHINE WOH
AND DON'T IT FEEL GOOD
HEY ALRIGHT NOW
AND DON'T IT FEEL GOOD
YEAH OH YEAH NOW
AND DON'T IT FEEL GOOD
WALKIN' ON SUNSHINE
WALKIN' ON SUNSHINE
YEAH I FEEL ALIVE
I FEEL A LOVE
I FEEL A LOVE
THAT'S REALLY REAL
I FEEL ALIVE
I FEEL A LOVE
I FEEL A LOVE
THAT'S REALLY REAL
I'M ON SUNSHINE BABY OH
OH YEAH
I'M ON SUNSHINE BABY OH
I'M WALKIN' ON
SUNSHINE WOH
I'M WALKIN' ON
SUNSHINE WOH
I'M WALKIN' ON
SUNSHINE WOH
AND DON'T IT FEEL GOOD
HEY ALRIGHT NOW
AND DON'T IT FEEL GOOD
I SAY IT I SAY IT
I SAY IT AGAIN NOW
AND DON'T IT FEEL GOOD
HEY YEAH NOW
AND DON'T IT FEEL GOOD
OH DON'T IT DON'T IT
DON'T IT DON'T IT
DON'T IT
DON'T IT FEEL GOOD
I SAY IT I SAY IT
I SAY IT AGAIN NOW
AND DON'T IT FEEL GOOD
OH DON'T IT DON'T IT
DON'T IT DON'T IT
DON'T IT
DON'T IT FEEL GOOD
NOW TELL ME TELL ME
TELL ME AGAIN NOW
AND DON'T IT FEEL GOOD
HEY YEAH NOW
AND DON'T IT FEEL GOOD
OH DON'T IT FEEL GOOD
DON'T IT FEEL GOOD
NOW DON'T IT FEEL GOOD
OH YEAH OH YEAH
OH YEAH
OH YEAH YEAH YEAH
OH YEAH OH YEAH
OH YEAH
YEAH YEAH YEAH YEAH
OH YEAH YEAH
OH YEAH YEAH
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 1132 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4