Walking On The Moon

Tác giả: The Police
Giant steps are what you take walking on the moon
I hope my legs don't break walking on the moon we could walk forever walking on the moon we could live together walking on walking on the moon
walking back from your house walking on the moon walking back from your house walking on the moon
Feet the hardly touch the ground walking on the moon
My feet don't hardly make no sound walking on walking on the moon
Some may say
I'm wishing my days away
No way
And if it's the price I pay
Some say
Tomorrow'a another day you stay
I may as well play

Giant steps are what you take walking on the moon
I hope my legs don't break walking on the moon we could walk forever walking on the moon we could live together walking on walking on the moon
Some may say
I'm wishing my days away
No way
And if it's the price I pay
Some say
Tomorrow'a another day you stay
I may as well play

Keep it up keep it up
Keep it up keep it up
Keep it up keep it up
Keep it up keep it up
Keep it up keep it up
Keep it up keep it up
Keep it up keep it up
Keep it up keep it up
Keep it up keep it up
Keep it up keep it up
Keep it up keep it up
Keep it up keep it up
Keep it up keep it up
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 903 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4