Wear My Ring Around Your Neck

Tác giả: Elvis Presley
Won't you wear my ring up around your neck
To tell the world
I'm yours by heck
Let them see your love for me
And let them see by the ring around your neck
Won't you wear my ring up around your neck
To tell the world
I'm yours by heck
Let them know
I love you so
And let them know by the ring around your neck
Well they say that going steady
Is not the proper thing
They say that we're too young to know
The meaning of a ring
I only know what love loves you
And the loving you love me too
Oh darling this is what I ask of you
Won't you wear my ring around your neck
To tell the world
I'm yours by heck
Let them see your love for me
And let them see by the ring around your neck
Well they say that going steady
Is not the proper thing
They say that we're too young to know
The meaning of a ring
I only know what love loves you
And the loving you love me too
Oh darling this is what I avail of you
Won't you wear my ring around your neck
To tell the world
I'm yours by heck
Let them know
I love you so
And let them know by the ring around your neck
And let them see by the ring around your neck
And let them see by the ring around your neck
Oh yeah
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 923 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4