Đôi Mắt

Tác giả: Nguyễn Quyết Thắng & Đoàn Bằng Hữu

Mắt nhìn em sắc như dao Trách chi anh chả, trách chi anh chả đêm ngày lao đao. Thế là ngất ngất cơn say, thế là giấc ngủ mộng hoài, mộng hoài đó em. Thế là ríu rít như chim. Trời mưa cũng ráng đi tìm mới nghe. Được hôn.

Tình Đầu Thời Mới Lớn

Tác giả: Nguyễn Quyết Thắng & Đoàn Bằng Hữu

Một ngày ít nhất một lần, nhìn em một cái đêm nằm mới yên. Bao nhiêu ngày ..ì bao nhiêu đêm, bấy nhiêu lần đứng bên thềm giăng tơ. Anh chưa bầy tỏ ngọn ngành, em quầy quả bước cho đành sao em. Từ em ngúng ngoẩy bỏ đi. Ta.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Đoàn Bằng Hữu