Worst

Tác giả: Chưa Biết
You got out the wrong side of bed and liked it
the only love you get is unriquited morning monday
all week longs not healthy but being healthy's
only for the wealthy you cant see the worst
case scenario you be happier at this stage
if uld stayed in bed i pray one day il live to see
you break a smile wollow in your miserable mess as
you tend to you most stood looking unimpressed do
i offend you morning monday
all week longs not healthy but being healthy's
only for the wealthy you cant see the worst
case scenario you be happier at this stage
if uld stayed in bed i pray one day il live
to see you break a smile i pray one day il live
to see you break a smile i pray one day il live
to see you break a smile i pray one day il live
to see you break a smile you cant see the worst
case scenario you be happier at this stage
if uld stayed in bed you cant see the worst
case scenario you be happier at this stage
if uld stayed in bed i pray one day il live
to see you break a smile i pray one day il
live to see you break a smile i pray one day
il live to see you break a smile i pray one
day il live to see you break a smile

Bài hát tương tự

  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Người sửa: Black Sea
Bài này đã được xem 914 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4