Mười Năm Kỷ Niệm

Tác giả: Đăng Vinh

Ca sỹ thể hiện: Nguyễn Kiên Cường

Từng dòng chữ đám mây giúp anh nhận ra rằng. Tận trái tim lòng nhớ mong về em. Nói sao được nên lời vì chúng ta phải chia lìa. Ngày mai sẽ cách xa tiếng yêu chưa nói được. Cứ xem ta như đôi bạn thân. Có biết chăng lòng.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Đăng Vinh