There's A Kind Of Hush

Tác giả: Nhạc Ngoại
There's a kind of hush all over the world tonight.
All over the world you can hear the sounds of lovers in love.
You know what I mean.
Just the two of us and nobody else in sight.
There's nobody else and I'm feeling good just holding you tight.

So listen very carefully.
Closer now and you will see what I mean.
It isn't a dream.
The only sound that you will hear
Is when I whisper in your ear
I love you forever and ever.

There's a kind of hush all over the world tonight.
All over the world you can hear the sounds of lovers in love.
La-la-la-la-la-la-la
La-la-la-la-la-la-la-la
La-la-la-la-la-la-la-la-la-la
La-la-la-la-la

So listen very carefully.
Closer now and you will see what I mean.
It isn't a dream.
The only sound that you will hear
Is when I whisper in your ear
I love you forever and ever

There's a kind of hush all over the world tonight.
All over the world people just like us are fallin' in love.
Yeah, they're fallin' in love.
Hush, they're fallin' in love.
Hush.
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: hvl724
Bài này đã được xem 1872 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4