Tiểu Đoàn 307

Tác giả: Nguyễn Hữu Trí

Ca sỹ thể hiện: Cao Minh

Ai đã từng đi qua sông Cửu Long Giang. Cửu Long Giang sóng trào nước xoáy. Ai đã từng nghe tiếng tiểu đoàn. Tiếng tiểu đoàn 307. Buổi xuất quân tiểu đoàn năm ấy. Cả tiểu đoàn thề dưới sao vàng. Người chiến sĩ tiếc gì máu.

Tiểu Đoàn_307

Tác giả: Nguyễn Hữu Trí

Ca sỹ thể hiện: Cao Minh

Ai đã từng đi qua sông Cửu Long Giang. Cửu Long Giang sóng trào nước xoáy. Ai đã từng nghe tiếng tiểu đoàn. Tiếng tiểu đoàn 307. Buổi xuất quân tiểu đoàn năm ấy. Cả tiểu đoàn thề dưới sao vàng. Người chiến sĩ tiếc gì máu.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Hữu Trí