Em Về Trong Chiêm Bao

Tác giả: Lưu Hoàng Phong

Ca sỹ thể hiện: Trường Huy; Chế Phong; Chế Linh

Đêm qua trong giấc ngủ. Chợt thấy em hiện về. Bên anh em nói nhỏ. Em buồn anh em đi. Đêm qua trong giấc ngủ. Anh thấy em thật buồn. Ôm em anh vỗ về. Em còn yêu anh không. Rồi em không nói nữa. Cuối mặt em quay đi. Thôi.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Lưu Hoàng Phong