Chúa Thương Loài Người

Tác giả: Tâm Bảo

Ca sỹ thể hiện: Như Mai; Ca Đoàn Bắc Hà; Mai Hương; Hoàng Oanh

Chúng ta đi tìm Con Chúa ra đời. Người sinh ra giữa mùa rét đêm đông. Chúng ta đi tìm con Chúa ra đời. Người sinh ra ở nơi nào biết không? Chúa ta Thiên đàng vinh hiển sao rời, mà sinh xuống thế hèn yếu như ta. Chúa ta.

Giọt Lệ Thống Hối

Tác giả: Tâm Bảo

Ca sỹ thể hiện: Đàm Vĩnh Hưng; Ngọc Minh

Lạy Chúa đoái thương nghe tiếng con phàn nàn. Con hết lòng ăn năn con xấp mình con xin. Hết lòng kêu vang xin Chúa giúp con đau đớn vì tội lổi. Con quyết lòng tự hối theo đường Chúa đi mà thôi. Ở Linh hồn dẫu xa vạn tôi.

Mẹ Maria

Tác giả: Tâm Bảo

Ca sỹ thể hiện: Hoàng Oanh; Ngọc Lan; Chưa Biết

Mẹ Maria, mẹ Maria mẹ Maria hiển vinh. Tuyệt đối khiêm nhường lửa mến phi thường. Thương con lòng mẹ ước ao. Mẹ Maria, mẹ Maria mẹ Maria hiển vinh. Trinh khiết vện tuyền không mắc tội truyền. Trái tim mẹ đáng mến.

Sao Biển

Tác giả: Tâm Bảo

Ca sỹ thể hiện: Đình Bảo; Đàm Vĩnh Hưng; Hoàng Oanh

Lạy Mẹ là ngôi sao sáng, soi lối cho con lúc vượt biển thế gian. Lạy Mẹ là ngôi sao sáng, soi lối cho con thẳng về nơi phúc nhàn. Sống chết con trông nhờ, bao nhiêu sức hộ phù, lòng Mẹ sẵn sàng mà đoái đến con, giúp con.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Tâm Bảo