Thăm Mộ Mẹ

Tác giả: Nhạc Anh Bằng, thơ Lê Duy Phương

Ca sỹ thể hiện: Quang Nhựt; Như Quỳnh; LTRAN

Con về thăm mộ mẹ. Cỏ xanh tự bao giờ. Trời cao chi nắng thế. Để con đợi bơ vơ. Con nhìn quanh mộ mẹ. Tưởng như trời đất quay. Đất trời ơi chẳng lẽ mẹ tôi nằm ở đây. Ai đốt lửa đêm mưa cho mẹ ấm bây giờ. Ai mặc thêm áo nữa.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Lê Duy Phương (thơ)