A Sorry Heart

Tác giả: Nhạc Hàn
ahn nyung ee rah goh hah myuhn
nee gyuh teul dduh nah ryuh hahl ddae mah dah
ool goh ee sseul nee moh seub
ee dduh oh reu myuh nah reul boot jah bah
duhnah ryugoh hadagah ddoh jakoomahn
nuh yae saeng gahk ae mahm ee ah pah wah
jah kkoo mahn dohl ah boh geh dwae
nahl dduh nahl soo uhp geh hae
nahn uh dduh hah myuhn joh ah

jah kkoo nae mahm ee nuh moo ah pah suh
nuh reul dduh nah gahl soo gah uhp suh
hah jee mahn ee jeh jung deun nee gyuh teul dduh nah ryuh hae...
mee ahn hahn mah eum eu roh nee gyuh teh
gyeh sohk muh mool luh joon dah neun geh
gyuhl gook ehn nuh reul wee hahn geh ah nee gee eh...

nah reul wee hae suh rah myuhn
gahk jah yae gee reul gah goh sheep eun deh~
nuh reul saeng gahk hae boh myuhn
nah uhp shee jahl hae jool soo ee sseul jee guhk jung dweh~
nureul ajeek kahjeedoh akeejeeman
nah yeh gehn nuh moo soh joong hah jee mahn YE~
ee guhn sarang eun ah nee yah
mee ahn hahn mah eum ee yah
ee ruh geh jee nael soo neun uhp suh OOH~

jah kkoo nae mahm ee nuh moo ah pah suh (OH~)
nuh reul dduh nah gahl soo gah uhp suh
hah jee mahn ee jeh jung deun nee gyuh teul dduh nah ryuh hae IYE~
mee ahn hahn mah eum eu roh nee gyuh teh (nee gyuh teh~)
gyeh sohk muh mool luh joon dah neun geh (geu geh)
gyuhl gook ehn nuh reul wee hahn geh ah nee gee eh HOH~

nee gah wuhn hah neun guht doh ee ruhn guhn ah nee jah nah OH OOH YE~
geu nyang hahm kkeh eet neun geh ah nee rah jeen jjah sarang een guh jah nah~
gah seum ee tung been nah wuhn hah jee neun ahn jah nah HOH OOH NO~
nuh reul wuhn hah neun sah rahm sarang hah neun sah rahm eul mahn nah
haeng bohk hahl soo eet geh.. (YEIYE~ YE)

jah kkoo nae mahm ee nuh moo ah pah suh
nuh reul dduh nah gahl soo gah uhp suh (dduh nah gahl soo uhp suh)
hah jee mahn ee jeh jung deun nee gyuh teul dduh nah ryuh hae (nuh moo nah mee ahn hae..)
mee ahn hahn mah eum eu roh nee gyuh teh (OH~ WO~)
gyeh sohk muh mool luh joon dah neun geh (gyuh teh eet dah neun geh)
gyuhl gook ehn nuh reul wee hahn geh ah nee gee eh

jah kkoo nae mahm ee nuh moo ah pah suh
nuh reul dduh nah gahl soo gah uhp suh (nuhl dduh nahl soo gah uhp suh~ OH~ YE)
hah jee mahn ee jeh jung deun nee gyuh cheul dduh nah ryuh hae
(nahn ee jeh nuhl dduh nah gah ryuh hae~~ OH~)
mee ahn hahn mah eum eu roh nee gyuh teh
gyeh sohk muh mool luh joon dah neun geh (I'M SORRY, BABY)
gyuhl gook ehn nuh reul wee hahn geh ah nee gee eh~

dah shee haeng bohk hae jee gee reul bah rahl geh
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: hvl724
Bài này đã được xem 1250 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4