Next To You

Tác giả: Chưa Biết
[Chris Brown:]
You've got that smile,
That only heaven can make.
I pray to God everyday,
That you keep that smile.

[Justin Bieber:]
Yeah, you are my dream,
There's not a thing I won't do.
I'd give my life up for you,
'Cause you are my dream.

[Bridge:]
And baby, everything that I have is yours,
You will never go cold or hungry.
I'll be there when you're insecure,
Let you know that you're always lovely.
Girl, 'cause you are the only thing that I got right now.

[Chorus:]
One day when the sky is falling,
I'll be standing right next to you,
Right next to you.
Nothing will ever come between us,
'Cause I'll be standing right next to you,
Right next to you.

[Chris Brown (Justin Bieber):]
If you had my child (little lady)
You would make my life complete (little lady)
Just to have your eyes on a little me.
(That'd be mine forever)

[Bridge:]
And baby, everything that I have is yours
You will never go cold or hungry
I'll be there when you're insecure
Let you know that you're always lovely
Girl, 'cause you are the only thing that I got right now

[Chorus:]
One day when the sky is falling,
I'll be standing right next to you,
Right next to you.
Nothing will ever come between us,
I'll be standing right next to you,
Right next to you.

[Bridge:]
We're made for one another
Me and you
And I have no fear
I know we'll make it through

One day when the sky is falling
I'll be standing right next to you
Ohh ohh ohh ohhhhh

[Chorus:]
One day when the sky is falling,
I'll be standing right next to you,
Right next to you.
Nothing will ever come between us,
I'll be standing right next to you,
Right next to you.

Oh nah nah
Oh yeah
Stand by my side
When the sky falls down
Oh baby
I'll be there
I'll be there

You've got that smile,
That only heaven can make.
I pray to God everyday,
To keep you forever.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Người sửa: Bằng Lăng Tím
Bài này đã được xem 1287 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4