Just A Touch Of Love

Tác giả: C&C Music Factory

Ca sỹ thể hiện: Chưa Biết

One two three hit it. Just a touch of love. Just a touch of love. Just a touch of love. Just a touch of love. Just a touch of love. Just a touch of love. Just a touch of love. Just a touch of love. Love has been.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ C&C Music Factory