E.T

Tác giả: Chưa Biết
E.T. is an alien, and he is kind'a spacy
Comin' from the universe to party and go crazy
E.T. is an alien, and he is kind'a spacy
Comin' from the universe to party and go crazy
Bow-wow-wow-yippie-yo, here we go!

Attention everyone, there's a party in your town
E.T. is on the loose, and he's got it goin' on

Come, do the E.T. dance, wiggle up your hands
he's everybody's friend, and loves to party
Do the E.T. dance, wiggle up your hands
Everybody say yippie-yo and yippie-yeah!

E.T. is an alien, and he is kind'a spacy
Comin' from the universe to party and go crazy
E.T. is an alien, and he is kind'a spacy
Comin' from the universe to party and go crazy
Bow-wow-wow-yippie-yo, here we go!

Ladies and gentlemen, it is dancin' shakin' time
So move from side to side, up'n'down and left to right

Come, do the E.T. dance, wiggle up your hands
he's everybody's friend, and loves to party
Do the E.T. dance, let me see your hands
Everybody say yippie-yo and yippie-yeah!

E.T. is an alien, and he is kind'a spacy
Comin' from the universe to party and go crazy
E.T. is an alien, and he is kind'a spacy
Comin' from the universe to party and go crazy

Bài hát tương tự

  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Bằng Lăng Tím
Bài này đã được xem 994 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4