Đại Thế Chi Bồ Tát Niệm Phật Viễn Thông

Tác giả: Võ Tá Hân & Kinh Phật
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Đại Lượng Đại Thế Chi Bồ Tát
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Đại Lượng Đại Thế Chi Bồ Tát
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Đại Lượng Đại Thế Chi Bồ Tát

Ngài Đại Thế Chí Pháp Vương Tứ
Cùng với năm mươi hai Bồ Tát đồng tu
Đứng dậy đảnh lễ và bạch Phật rằng
Con nhớ hằng hà sa kiếp trước
Có đức Phật hiệu Vô Lượng Quang
Trong một kiếp ấy, mười hai đức Như Lai thành Phật
Vị Phật sau cùng hiệu là Siêu Nhật Nguyệt Quang
Ngài dạy con tu pháp Niệm Phật Tam Muội

Ví như có hai người
Một đằng chuyên nhớ
Một đằng chuyên quên
Thì hai người như thế
Nếu có gặp nhau
Cũng như không gặp
Dầu có thấy nhau
Cũng như không thấy
Nhưng nếu hai người đều
Tưởng nhớ đến nhau
Cả hai càng nhớ
Càng khắc sâu trong lòng
Như thế từ đời này
Cho đến đời khác
Như hình với bóng
Không bao giờ cách xa
Mười phương Như Lai
Thương nhớ chúng sanh
Như mẹ nhớ con
Nhưng nếu con trốn tránh

Thì tuy rằng tưởng nhớ
Nào có ích gì?
Nhưng nếu con nhớ mẹ
Như mẹ nhớ con
Thì mẹ với con
Đời đời kiếp kiếp
Như hình với bóng
Không cách xa nhau
Nếu chúng sanh đem tâm
Nhớ Phật, tưởng đến Phật
Thì đời này, đời sau
Nhất định sẽ thấy Phật
Cách Phật không xa
Mà không cần dùng
Phương pháp nào khác
Tự tâm được khai ngộ
Cũng như người ướp hương
Thì thân có mùi thơm
Hương ấy được gọi
Là hương quang trang nghiêm

Lúc còn tại nhân địa
Pháp tu của con
Là chuyên tâm niệm Phật
Mà ngộ Vô Sanh Nhẫn
Nguyện ở cõi này
Để nhiếp hóa mọi người
Tiếp dẫn người niệm Phật
Vãng sanh về Tịnh Độ
Nay Phật hỏi Viễn Thông
Con chuyên cần tịnh niệm
Tu pháp môn niệm Phật
Thu nhiếp cả sáu căn
Được vào Tam Ma Địa
Đó là thù thắng nhất

Nam Mô
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: NguoiDepDiamond
Người sửa: NguoiDepDiamond
Bài này đã được xem 2972 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4