Blue

Tác giả: BigBang
겨울이 가고 봄이 찾아오죠 우린 시들고

Kyơ u ri ka kô bô mi cha cha ô chyô u rin si tưn kô

그리움 속에 맘이 멍들었죠

Kư ri(um) sô kê ma mi mơng tư ros chyô

(I’m singing my blues) 파란 눈물에 파란 슬픔에 길들여져

(I’m singing my blues) Pha ran nun mu rê pha ran sưn phư mê kin tư ryơ chyơ

(I’m singing my blues) 뜬구름에 날려보낸 사랑 oh oh

(I’m singing my blues) Tưn ku rư mê nan ryơ bô nen sa rang oh oh

같은 하늘 다른 곳 너와나 위험하니까 너에게서 떠나주는 거야

Ka thưn ha nưn ta rưn kôs no woa na ,wuy hơm ha ni kka no ê kê so tto na chu nưn ko ya

님이란 글자에 점하나 비겁하지만 내가 못나 숨는 거야

Ni mi ran kưn cha ê chom ha na .bi kop ha chi man ne ka môs na sum nưn ko ya

잔인한 이별은 사랑의 末路(말로) 그 어떤 말도 위로 될 수는 없다고

chan in han I byơ rưn sa rang ưi man lô kư o tton man tô wuy rô tươn su nưn op ta kô

아마 내 인생의 마지막 멜로 막이 내려오네요 이제

A ma ne in seng ưi ma chi mak mên lô ma ki ne ryơ ô nê yô I chê

태어나서 널 만나고 죽을 만큼 사랑하고

The o na so non man na kô chu kưn man khưm sa rang ha kô

파랗게 물들어 시린 내 마음눈을 감아도 널 느낄 수 없잖아

Pha rah kê mun tư ro si rin ne ma ưm nun un ka ma tô non nư kkin su op chan ha

겨울이 가고 봄이 찾아오죠 우린 시들고

Kyơ uri ka kô bô mi cha cha ô chyô u rin si tưn kô

그리움 속에 맘이 멍들었죠

Kư ri um sô kê mang I mơng is chyô

(I’m singing my blues) 파란 눈물에 파란 슬픔에 길들여져

(I’m singing my blues) Pha ran nun mu rê pha ran sưn phư mê kin tư ryơ chyơ

(I’m singing my blues) 뜬구름에 날려보낸 사랑 oh oh

(I’m singing my blues) Tưn ku rư mê nan ryơ bô nen sa rang oh oh

심장이 멎은 것 만 같아 전쟁이 끝나고 그 곳에 얼어 붙은 너와나

Sim chang I mo chưn kos man ka tha chon cheng I kưth na kô kư kô sê o ro bu thưn no woa na

내 머릿속 새겨진 Trauma 이 눈물 마르면 촉촉히 기억하리 내 사랑

Ne mo ris sôk se kyơ chin Trauma I nun mun ma rư myơn chôk chôk hi ki ok ha ri ne sa rang

괴롭지도 외롭지도 않아 행복은 다 혼잣말 그 이상에 복잡한 건 못 참아

Kươ rôp chi tô wươ rôp chi tô an ha heng bô kưn ta hôn chas man kư I sang ê bôk chap han kon môs cha pa

대수롭지 아무렇지도 않아 별수없는 방황 사람들은 왔다 간다

Te su rôp chi a mu roh chi tô an ha byơn su op nưn bang hoang sa ram tư rưn woas ta kan ta

태어나서 널 만나고 죽을 만큼 사랑하고

The o na so non man na kô chu kưn man khưm sa rang ha kô

파랗게 물들어 시린 내 마음 너는 떠나도 난 그대로 있잖아

Pha rah kê mun tư ro si rin ne ma ưm no nưn tto na tô nan kư te rô is chan ha

겨울이 가고 봄이 찾아오죠 우린 시들고

Kyơ uri ka kô bu mi cha cha ô chyô u rin si tưn kô

그리움 속에 맘이 멍들었죠

Kư ri um sô kê ma mi mơng tư ros chyô

오늘도 파란 저 달빛아래에 나 홀로 잠이 들겠죠

Ô nưn tô pha ran cho tan bi cha re ê na hôn lô cha mi tưn kês chyô

꿈속에서도 난 그대를 찾아 헤매이며 이 노래를 불러요

Kkum sô kê so tô nan kư te rưn cha cha hê me I myơn I tô re rưn bun lyơ yô

(I’m singing my blues) 파란 눈물에 파란 슬픔에 길들여져

(I’m singing my blues) Pha ran nun mu rê pha ran sưn phư mê kin tư ryơ chyơ

(I’m singing my blues) 뜬구름에 날려보낸 사랑 oh oh

(I’m singing my blues) Tưn ku rư mê nan ryơ bô nen sa rang oh oh

(I’m singing my blues) 파란 눈물에 파란 슬픔에 길들여져

(I’m singing my blues) Pha ran nun mu rê pha ran sưn phư mê kin tư ryơ chyơ

(I’m singing my blues) 뜬구름에 날려보낸 사랑 oh oh

(I’m singing my blues) Tưn ku rư mê nan ryơ bô nen sa rang oh oh
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Luan Ance
Bài này đã được xem 2348 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4