Ngồi Tựa Mạn Thuyền

Tác giả: Quan Họ Bắc Ninh

Ca sỹ thể hiện: Quan Họ

Ngồi tựa mạn thuyền. Ngồi rằng là ngồi tựa í ơ có mấy mạ ới ơ thuyền. Là ngôi tựa có a mạn thuyền. Ấy mấy đêm là đêm i hôm qua. Ngồi rằng là ngồi tựa í ơ có mấy mạ ới ơ thuyền. Là ngôi tựa có a mạn thuyền. Trăng í in là.

Tương Phùng Tương Ngộ

Tác giả: Quan Họ Bắc Ninh

Ca sỹ thể hiện: Chưa Biết; Phùng Đức Mạnh; Thùy Dương; Đinh Hậu; Hoàng Đức Tâm; Quốc Anh

Khi tương phùng là khi nay a tương ngộ. Xuôi i lên bộ văng vẳng tiếng tơ tình. Chiêm i í bao lại lần chần là canh năm canh. Chiêm i í bao lại lần chần là canh năm canh. Bên i mạn oanh i ơ mạn oanh, ngồi tựa giăng thanh.

Xe Chỉ Luồn Kim

Tác giả: Quan Họ Bắc Ninh

Ca sỹ thể hiện: Thanh Hiếu; Mỹ Lệ; Various Artists

Xe chỉ ố mấy kim bên luồn kim, ố mấy ngồi í i i rồi. Xe chỉ ố mấy kim bên luồn kim. Thêu vào tình chung ì khăn i mặt í i ì song í ì i. Đôi chim ố mấy tình là chim tự tình ù sang lìu ú u xê phàn. Cái nỗi đôi chim ố tình.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Quan Họ Bắc Ninh