Con Nhện Giăng Mùng

Tác giả: Dân Ca

Ca sĩ: Quan Họ

Ca sĩ khác: Thu Hồng

Người về để con nhện ơ nó mấy. Giăng hự hư mùng là giăng ứ hự ư mùng. Đêm năm canh a lính tình tang là tôi luống chịu. Ớ ơ đôi ba người ơi hự lá ôi hự. Đêm năm canh a lính tình tang là tôi luông chịu. Í ơ lạnh í lùng cả.

Hoa Thơm Bướm Lượn

Tác giả: Dân Ca

Ca sĩ: Quan Họ

Ca sĩ khác: Anh Khang & Xuân Trung

Ấy hoa tôi là này ới hoa thơm. Ố tình là con bướm lượn. Ố tình là con bướm dạo là (y). Bớ cái duyên có a ru hời. Ơ hỡi bớ cái duyên có a ru hời. Bướm lượn là bướm ôi a nó bay (y). Bướm dạo là bướm ôi a nó bay (y).

Ngồi Tựa Mạn Thuyền

Tác giả: Quan Họ Bắc Ninh

Ca sĩ: Quan Họ

Ngồi tựa mạn thuyền. Ngồi rằng là ngồi tựa í ơ có mấy mạ ới ơ thuyền. Là ngôi tựa có a mạn thuyền. Ấy mấy đêm là đêm i hôm qua. Ngồi rằng là ngồi tựa í ơ có mấy mạ ới ơ thuyền. Là ngôi tựa có a mạn thuyền. Trăng í in là.

Thoả Nỗi Nhớ Mong (Sông Cầu Nước Chảy Lơ Thơ)

Tác giả: Dân Ca

Ca sĩ: Quan Họ

Em ở đầu sông chứ riêng anh i i , riêng anh ở cuối i í i chứ dòng sông. Dòng sông đôi bờ nước chảy lơ thơ i í i. Sông Cầu nước chảy lơ thơ chứ đôi ta i i. Đôi ta thương nhớ i í i í i chứ bao giờ , bao giờ chứ cho.

danh sách bài hát của ca sĩ Quan Họ