Ngày Mai Chị Tôi Lấy Chồng

Tác giả: Trần Thiện Anh Chương

Ca sỹ thể hiện: Diễm Liên

Ngày mai chị đi lấy chồng. Không lời thở than cầu xin. Ngày mai chị theo bước người. Xa rời quê hương Việt Nam. Chị ngồi bên sông rồi khóc một mình. Mẹ nhìn sau lưng mà không nói nên lời. Chị ơi xót thương làm sao. Chị ơi có.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Trần Thiện Anh Chương