The Chase

Tác giả: Trish Thùy Trang & Cardin

Ca sỹ thể hiện: Cardin; Trish

Why you gotta play it cool like that. I saw you there just looking at me, uh uh. Yeah I'm talking to you. You put up a front but I see through you. You must be cray for thinking like that. I caught you many times starting at.

We'll Fly Again

Tác giả: Trúc Hồ & Việt Dzũng & Cardin

Ca sỹ thể hiện: Hợp Ca Asia

Bạn cùng tôi ta phải cố vươn lên. Khi giọt nước mắt buồn nhỏ lần cuối. Bạn cùng tôi ta phải cố đắp xây. Cho một thế giới đầy lòng nhân ái. Trên không trung nổ tung tiếng bom hận thù. Ôi lửa khói đen giữa đau thương nghiệt.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Cardin