Duyên Quan Họ - Minh Thành

Tác giả: Chưa Biết
Lóng lánh í là lóng ới à lánh ơi í i mắt í i i người,
là người lóng ì lánh í ơ ơ cũng rằng như sao,
là sao í í trên trời là chứ em có a nhớ người
lắm i ì lắm i phú lý tình là đôi người ơi,
là chứ em có a say người
lắm i lắm i phú lý tình là đôi người ơi.

Lúng liếng í là lúng ới à liếng ơi í i miệng í i người cười,
là cười lúng ì liếng í ơ ơ cũng rằng có đôi i,
là đôi í i đồng tiền là chứ em có a với người,
muốn i ì kết i phú lý tình là kết nhân duyên,
là chứ em có a với người,
muốn i ì kết i phú lý tình là kết nhân duyên.

Phú đi ớ ơ là đi tìm quý í ơ ơ cũng rằng là bạn tiên i,
là tiên í í chơi bời,
là chứ tôi có a với người,
đôi i ì đã i phú lý tình là đã đáng đôi,
là chứ tôi có a với người,
đôi i ì đã i phú lý tình là đã đáng đôi.

Lời thơ:

Lóng lánh là lóng lánh ơi,
Mắt người lóng lánh như sao trên trời.
Lúng liếng là lúng liếng ơi,
Miệng người cười lúng liếng có đôi đồng tiền.
Tôi với người muốn kết nhân duyên.
Phú đi tìm quý bạn tiên chơi bời,
Tôi với người muốn kết nhân duyên.
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Alex Huong
Bài này đã được xem 269 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4