Mambo Nồng Say

Tác giả: Nhạc Ngoại Lời Việt :Vũ Hà

Ca sỹ thể hiện: Vũ Hà; Huỳnh Nhật Huy

Get for me a song my love ... my love... my love... my love... Get for me a song my love ... my love... my love... Get for me a song my love ... my love... my love... my love... Get for me a song my love ... my love...

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Nhạc Ngoại Lời Việt :Vũ Hà