Wreckless Love

Tác giả: Chưa Biết
Let's go back in time
When seeing your ID on mine
Made me crazy
Ooh baby I'm saying
Let's go back there
Let's take it there
I'm talking bout
Back in time
When you wanted to know my every move
Tired to keep it smooth
Keepin' up with me
You drove me crazy ohh baby
Let's go back there
Let's take it there
When you
Didn't know me
Didn't need me
I wanted to touch me
Couldn't leave me
I couldn't know how
Far it would go
I couldn't know if
This was for sure
We just could not
We just could not get enough of it baby , let's go
Have that wreckles love
That crazy love
That off the wall won't stop ti'l I get enough kind of love
I need that love
So baby, let's go
Have that wreckless love
That crazy love
That I don't really care
We can have it anywhere
Kind of love
That wreckless love
Let's go back in time
When our kiss was brand new
An adventure not perfected
A little hesitant
Let's go back there
Let's take it there
Take it back in time
When forever was a minute, and eternity was a second
I'm stressing that we have to go back there
Let's take it there.
When you
Didn't know me
Didn't need me
I wanted to touch me
Couldn't leave me
I couldn't know how
Far it would go
I couldn't know if
This was for sure
We just could not
We just could not get enough of it baby , let's go
Have that wreckles love
That crazy love
That off the wall won't stop ti'l I get enough kind of love
I need that love
So baby, let's go
Have that wreckless love
That crazy love
That I don't really care
We can have it anywhere
Kind of love
That wreckless love
Ooh baby, let's go
Have that wreckles love
That crazy love
That off the wall won't stop ti'l I get enough kind of love
I need that love
So baby, let's go
Have that wreckless love
That crazy love
That I don't really care
We can have it anywhere
Kind of love
That wreckless love
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Alex Huong
Bài này đã được xem 219 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4