Hiếu Đạo

Tác giả: Lạc Phong

Ca sỹ thể hiện: Duy Trường; Hương Lan; NguoiDepDiamond; NguoiDepHoaSenKimCuong; Hoàng Duy; Huệ Thanh; Thùy Dương; Ngọc Hân; Nguyễn Thành Viên; Phạm Anh Thư; Ân Thiên Vỹ

Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ. Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha. Nước biển mênh mông không đông đầy tinh Mẹ. Mây trời lồng lộng không phủ kín công Cha. Tần tảo sớm hôm Mẹ nuôi con khôn lớn. Mang tấm thân gầy.