Ngọt Ngào

Tác giả: LM Dao Kim

Ngọt ngào, ngọt ngào cùng muôn đắng cay. Nặng nề, nặng nề mà cao quý thay. Làm cha làm mẹ gánh đầy là đầy hai vai. Suốt đời tay lấm bàn tay. Nuôi con khôn lớn mong. Ngày là ngày con khôn. Công cha, công cha như núi Thái.

Con Thưa Cùng Chúa

Tác giả: LM Dao Kim

Ca sỹ thể hiện: Chưa Biết

Giữa đêm trường trong đền thánh Chúa, đèn khuya ánh lên bao niềm hy vọng. Có tiếng Người gọi con dặt dìu, hối thúc tâm tư. Vâng lạy Chúa con đây. ÐK: Con thưa cùng Chúa: này con xin đến để thi hành, thi hành thánh ý.

Cầu Nguyện Cho Cha Mẹ

Tác giả: LM Dao Kim

ĐK. Xin Chúa cho cha mẹ con, được sống mãi sống hoài trong tình thương Chúa. Muôn ân phúc chứa chan cuộc đời, bao gian khó vẫn luôn tươi cười, và lòng tin Chúa không ngơi. 1. Chúa dạy con phải thảo kính mẹ cha, vì nhờ ai.