Thất Bại Và Thành Công

Tác giả: Hồ Hải

Ca sỹ thể hiện: Phan Đinh Tùng

Cuộc sống đâu quá dễ dàng. Cho một ai nếu không gian khổ. Đừng quá mơ ước hão huyền. Trên đường đời còn nhiều trông gai. Dù biết đắng cay cũng nhiều. Nhưng vì đâu vẫn luôn thất bại, thì cứ xem đó như là. Một bài học ở.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Hồ Hải